Hoppa till innehåll

Statistik från första kvartalet

19 april 2021

Årets tre första månader har passerat och nedan följer en sammanställning av statistiken från januari-mars. Totalt förmedlades 1 635 bostäder samtidigt som vi under perioden inledde samarbete med fyra nya hyresvärdar.

Månad för månad

Flest bostäder förmedlades i mars då 578 sökande fick ett nytt boende via oss. 395 av de förmedlade bostäderna under mars var vanliga bostäder och 140 var studentbostäder. Resterande var senior- och ungdomsbostäder.

I februari förmedlades totalt 563 bostäder, varav 397 var vanliga bostäder och 109 var studentbostäder. I övrigt förmedlades 45 ungdomsbostäder samt ett antal seniorbostäder.

Januari var den månad då flest studentbostäder förmedlades. Totalt 199 studenter fick en ny bostad under januari samtidigt som 259 vanliga bostäder förmedlades.

Jämfört med samma period 2020 minskade antalet förmedlade bostäder i januari samtidigt som siffrorna för februari och mars ökade. Sammantaget bidrog årets första kvartal till en marginell ökning sett till antalet förmedlade bostäder jämfört med samma period 2020.

Kötider

45 procent av bostäderna som förmedlades under det första kvartalet förmedlades till sökande med 0-2 års kötid. 287 bostäder förmedlades till sökande med under ett års kötid och 446 bostäder till sökande med 1-2 års kötid. 410 bostäder förmedlades till sökande med 3-5 års kötid och 293 bostäder till sökande med 6-9 års kötid. Resterande 199 bostäder förmedlades till sökande med en kötid längre än 10 år.

Av de 287 bostäderna som förmedlades med mindre än ett års kötid var majoriteten vanliga bostäder (182). Utöver de vanliga bostäderna förmedlades 93 studentbostäder, 8 ungdomsbostäder och ett fåtal seniorbostäder till sökande som varit registrerade i kön i mindre än ett år.

Nya hyresvärdar

Sedan årsskiftet har vi inlett samarbete med fyra nya hyresvärdar. Svenska Studenthus förvaltar nyrenoverade studentbostäder vid Ultuna Campus och SPG, Tantalos Fastigheter och Cap Estate bygger vanliga bostäder i Bålsta, Knivsta respektive Morgongåva.