Hoppa till innehåll

Uppsala lockar hyresgäster från andra län

25 mars 2021

Enligt SCB var Uppsala det län i landet med den största befolkningsökningen relativt sett under 2020. Av alla som fick en bostad via oss på bostadsförmedlingen under förra året var hela 27 procent inflyttningar från andra län.

Totalt förmedlades 6 755 bostäder via oss på bostadsförmedlingen under 2020. Av de 27 procent som bestod av inflyttningar från andra län kom ungefär hälften av de sökande från Stockholm.

Skillnad mellan boendetyper

Studentbostäder var den boendetyp som i störst utsträckning förmedlades till sökande från andra län. Av de totalt 2 659 förmedlade studentbostäderna utgjorde personer från Stockholms län 18 procent av de sökande. 22 procent av det totala antalet flyttade in från något av de övriga länen i landet och 60 procent flyttade inom Uppsala län.

Omflyttningen inom länet var större sett till vanliga bostäder. Totalt kom 81 procent av de sökande inom denna boendekategori från Uppsala län och nio respektive 10 procent kom från Stockholm och övriga Sverige. Av de 697 vanliga bostäderna som förmedlades till sökande utanför Uppsala län var 143 nyproduktionsbostäder.

Enköping och Knivsta hetast bland inflyttarna

Procentuellt sett var andelen inflyttare som allra störst i kommunerna Enköping och Knivsta. Av alla förmedlade bostäder i dessa två kommuner bestod runt 65 procent av omflyttningar inom länet. I Knivstas fall kom över en fjärdedel av alla sökande från Stockholm och 10 procent från övriga Sverige. I Enköping låg motsvarande siffror på 16 respektive 18 procent.