Hoppa till innehåll

Andra kvartalets förmedlingsstatistik

05 juli 2022

Under årets andra kvartal förmedlades 1 975 bostäder i sex olika kommuner vilket innebar en ökning med cirka 200 förmedlade bostäder jämfört med kvartalet innan. Sett till boendetyper förmedlades 1 193 vanliga bostäder, 672 studentbostäder, 78 ungdomsbostäder, 31 seniorbostäder och ett kollektivboende.

Förmedlingssiffror

Juni var den månad då flest bostäder förmedlades. Totalt 754 stycken varav 470 vanliga bostäder och 244 studentbostäder. I april och maj förmedlades 530 respektive 691 bostäder.

Av bostäderna som förmedlades under kvartalet var 60 procent vanliga bostäder och 34 procent studentbostäder. Resterande sex procent var ungdoms-, senior- och kollektivbostäder. 1 624 av bostäderna fanns i det befintliga beståndet, 279 var nyproduktion och 26 var helt eller delvis ombyggda bostäder. Jämfört med motsvarande period 2021 minskade antalet förmedlade objekt något sett till samtliga boendetyper.

Majoriteten av de förmedlade bostäderna låg i Uppsala kommun (1 747). I övrigt förmedlades 123 bostäder i Enköping, 69 i Knivsta, 26 i Håbo, nio i Tierp och en i Norrtälje kommun.

Kötider

Det andra kvartalet innebar en ökning av antalet bostäder som förmedlades till sökande med kort kötid jämfört med årets inledande tre månader. Totalt 341 vanliga bostäder förmedlades till sökande med 0-1 års kötid och ytterligare 266 vanliga bostäder förmedlades till sökande med 2-3 års kötid. Sett till studentbostäder förmedlades 300 bostäder till sökande med 0-1 års kötid och ytterligare 223 till sökande med 2-3 års kötid.

Nästan hälften (48 procent) av alla bostäder som förmedlades under kvartalet gick till sökande med en kötid på 0-2 år.

Snabbfakta april - juni

  • Förmedlade bostäder: 1 975
  • Vanliga bostäder: 1 193
  • Studentbostäder: 672
  • Ungdomsbostäder: 78
  • Seniorbostäder: 31
  • Kollektivbostäder: 1
  • Antal bostäder förmedlade med 0-2 års kötid: 944
  • Antal bostäder förmedlade med 3-5 års kötid: 538