Hoppa till innehåll

Organisation

Vi är ett helägt kommunalt aktiebolag med en politiskt sammansatt styrelse. Vi ingår i den kommunala bolagskoncernen Uppsala Stadshus AB.

Styrelse

Monica Östman (S), ordförande
Thord Hägg (M), vice ordförande

Daniel Simmons (S), ledamot
Alva Brenner (L), ledamot
Kurt L Troell (M), ledamot
Alexandra Valdez (V), ledamot
Andreas Tyrberg (C), ledamot
Anders Åresten (S), suppleant
Mats Hägglund (M), suppleant
Tommy Peterson (KD), suppleant
Salvador Rincon-Amat (MP), suppleant

Läs mer om de förtroendevalda på www.uppsala.se 

Ledningsgrupp

Mona Lindén, verkställande direktör, mona.linden@bostad.uppsala.se 
Tala Raha, chef marknad och kommunikation, tala.raha@bostad.uppsala.se
Andreas Johansson, administrativ chef, andreas.johansson@bostad.uppsala.se
Alexandra Schjölin, chef kundservice och förmedling, alexandra.schjolin@bostad.uppsala.se
Henrik Iacobaeus, IT-chef, henrik.iacobaeus@bostad.uppsala.se