Hoppa till innehåll

Organisation

Vi är ett helägt kommunalt aktiebolag med en politiskt sammansatt styrelse. Vi ingår i den kommunala bolagskoncernen Uppsala Stadshus AB.

Ledningsgrupp

Du är välkommen att kontakta en medlem i ledningsgruppen via mejl enligt följande: fornamn.efternamn@bostad.uppsala.se.

Mona Lindén, VD

Mona Lindén
VD

 

Andreas Johansson, Administrativ chef

Andreas Johansson
Administrativ chef

Tala Raha, Chef marknad och kommunikation

Tala Raha
Chef marknad &
kommunikation

Jonas Nordlund, IT- och digitaliseringschef

Jonas Nordlund
IT- & digitaliserings­chef

 

Roger Wiiand

Roger Wiiand
Chef kundservice & förmedling

Styrelse

Anna Bergström (V), ordförande
Thord Hägg (M), vice ordförande

Erik Andersson (S), ledamot
Lena Westerlund Lind (S), ledamot
Johan Källarsson (S), ledamot
Hans Kårholm (C), ledamot
Åsa Samuelsson (KD), ledamot

Birgitta Johansson (S), suppleant
Mathias Alfredsson Bjerkhaug (S), suppleant
Andreas Celan (M), suppleant
Markus Berglund (C), suppleant 

Läs mer om de förtroendevalda på www.uppsala.se