Hoppa till innehåll

Hyresvärdarnas krav

På den här sidan har vi samlat information om hyresvärdarnas krav som kan vara till hjälp för dig som bostadssökande.

Vilka är kraven?

Kraven du som bostadssökande behöver uppfylla för att bli föreslagen som hyresgäst kan delas upp i följande huvudkategorier: ålder, ekonomi, boende, hushållets storlek, och obligatorisk visning.

För att ge dig just en överblick är hyresvärdarnas kravallmänt beskrivna. Om du vill se vilka krav som gäller för en specifik hyresvärd behöver du läsa annonsen för bostaden.

Vem bestämmer kraven?

Det är hyresvärdarna som sätter kraven. Vårt uppdrag är att förmedla bostäder enligt de krav som hyresvärdarna satt. Det gör vi genom att kolla om du som bostadssökande uppfyller de satta kraven.

Hur kollar vi att hyresvärdarnas krav uppfylls?

Vissa krav kontrolleras automatiskt redan vid intresseanmälan, till exempel om du uppfyller ålderskravet. Andra krav kontrolleras automatiskt i samband med att du lämnar svar på bostaden.

När du hamnar på första plats för en bostad kontrollerar en bostadsförmedlare att du uppfyller samtliga krav för bostaden. Bostadsförmedlaren granskar de intyg och dokument du laddat upp på Mina sidor och meddelar dig om du behöver komplettera din ansökan. Du behöver visa att du uppfyller kraven genom att ladda upp de dokument som efterfrågas. Dokumenten behöver innehålla rätt information och inkomma inom den tidsram som meddelas.

Du får alltid minst 24 timmar på dig att återkomma till oss från det att en bostadsförmedlare lämnat sina kontaktuppgifter till dig. Bostadsförmedlaren kommer antingen kontakta dig via den mejladress och det telefonnummer du angett på Mina sidor. För att ladda upp efterfrågade dokument ges du alltid minst 48 timmar och som student 24 timmar. Om du därefter behöver komplettera eller ladda om ett eller flera dokument kan tidsramen vara kortare.

I de fall där du har möjlighet att ta hjälp av en medsökande eller privat borgensman kontrollerar vi den personen på samma sätt som dig som huvudsökande. Exempelvis utförs en kreditupplysning, och anställnings-och inkomstformer kontrolleras för att se om personen uppfyller hyresvärdens krav. Vad en medsökande är beskrivs längre ner under rubriken ”Om du har möjlighet att ta hjälp av en medsökande”.

De här hyresvärdskraven kollar vi

Ålder

Du behöver vara 18 år eller äldre

För att få skriva på ett hyreskontrakt med någon av våra hyresvärdar behöver du ha fyllt 18 år senast på inflyttningsdagen. Andra åldersgränser kan förekomma beroende på om bostaden tillhör en speciell boendetyp. Exempel på boendetyper som kan vara reserverade för vissa åldrar är ungdomsbostäder och seniorbostäder.

Ekonomi

Du behöver ha den årsinkomst som efterfrågas

Den inkomstnivå du som bostadssökande behöver ha för att hyra en viss bostad kan variera och sätts av hyresvärden.

Du behöver ha en godkänd anställnings- och inkomstform

För att komma upp till den angivna inkomstnivån behöver du ha en anställnings- och inkomstform som hyresvärden godkänner. De anställnings- och inkomstformer som godkänns kan skilja sig åt mellan de olika hyresvärdarna. 

Din anställnings-och inkomstform behöver sträcka sig över en förutbestämd tidsperiod

Utöver att ha en godkänd anställnings- och inkomstform behöver din anställning och inkomst sträcker sig över en viss förutbestämd tidsperiod. Denna tidsperiod kallas för granskningsperiod och är vanligtvis sex månader från inflyttningsdatum. Den exakta granskningsperioden står i bostadens annons.

Om du har betalningsanmärkningar och/eller skulder

Som huvudregel godkänner hyresvärdarna inte betalningsanmärkningar, skulder eller skuldsanering. När du hamnat på första plats för en bostad gör vi därför en kreditupplysning på dig. För att vi ska kunna göra en kreditupplysning behöver du ha ett svenskt personnummer. Om du är student utan svenskt personnummer, se rubriken ”Studerande eller doktorand”.

Ett fåtal hyresvärdar kan under vissa omständigheter godkänna att du som bostadssökande har en betalningsanmärkning, skuld eller skuldsanering. 

Om du har möjlighet att ta hjälp av en medsökande

Om du inte riktigt når upp till årsinkomstkravet på egen hand tillåter många hyresvärdar att du sammanräknar inkomsten med din make/maka/sambo. Den personen kallas medsökande. För att det ska vara möjligt att använda sig av en medsökande vill hyresvärdarna ofta att du som huvudsökande själv uppfyller en viss procent av inkomstkravet. Vanligtvis behöver du själv uppfylla 50% eller 70% av inkomstkravet.

Ibland vill också hyresvärden att både du och din medsökande ska skriva under hyreskontraktet, eller att du och din medsökande varit folkbokförda på samma adress under en bestämd tidsperiod. Vid efterfrågan behöver den bestämda tidsperioden kunna intygas med personbevis från Skatteverket.

Om andra möjliga kombinationer än make/maka/sambo tillåts för sammanräkning av inkomst av hyresvärden framgår detta i bostadsannonsen.

Anslut dig till Digital inkomstverifikation

Med Digital inkomstverifikation kan du göra ditt bostadssökande lite enklare. Genom att ansluta dig till tjänsten sparar du tid när du söker bostad samtidigt som du inte behöver ladda upp lönespecifikationer.

När du söker en bostad via oss kommer du behöva ladda upp vissa intyg som visar att du möter hyresvärdens krav för bostaden. De vanligaste intygen som våra hyresvärdar frågar efter är dina tre senaste lönespecifikationer. Genom att ansluta dig till tjänsten Digital inkomstverifikation slipper du ansvara för uppdateringen av dina inkomstuppgifter, då stora delar av den processen sköts automatiskt.

Har du enskild firma eller eget aktiebolag?

För bostadssökanden med enskild firma eller eget aktiebolag behöver hyresvärdarna kunna se att företaget har varit verksamt i minst 1,5 eller 2 år och haft stadigvarande intäkter. Dokumenten vi kommer efterfråga från dig med denna inkomstform varierar mellan hyresvärdarna.

Boende

Referenser från ditt tidigare boende

Alla våra hyresvärdar vill ha referenser från ditt senaste boende. De kontaktuppgifter du behöver lämna till oss beror på hur din tidigare boendesituation sett ut, men kan exempelvis vara kontaktuppgifter till din nuvarande hyresvärd eller lämplig person i din bostadsrättsförenings styrelse. Kontaktuppgifterna lämnas sedan vidare till hyresvärden, som i sin tur kontaktar de referenser du uppgett. Om du bott på flera ställen under de senaste 12 månaderna kan du behöva lämna flera kontaktuppgifter.

Uppsägning/försäljning av nuvarande boende

Majoriteten av hyresvärdarna godkänner inte att deras hyresgäster har dubbla boenden. Det innebär att du behöver visa att du sagt upp, inlett försäljning, eller sålt din nuvarande bostad för att få skriva kontrakt. Exakt tidpunkt för när du ska kunna uppvisa att du gjort detta varierar mellan hyresvärdarna. Det vanligaste är att uppsägning eller försäljning ska visas vid kontraktsskrivningen för den bostad du sökt.

Tänk på att inte säga upp/avsluta ditt nuvarande boende innan hyresvärden kontaktat dig för eventuell kontraktsskrivning.

Du behöver bo och folkbokföra dig på den nya adressen

För att vara aktuell för en bostad vill hyresvärdarna att du som bostadssökande ska flytta in och folkbokföra dig på den sökta bostadens adress.

För att vara säker på att du som bostadssökande tänker bo i den bostad du sökt, har flera hyresvärdar vissa begränsningar för hur långt bort ditt arbete får ligga från bostaden. Vanligen godkänns ett pendlingsavstånd om max cirka 1,5 timme eller 10 mil från den sökta bostaden.

Hushållets storlek

Antalet personer i förhållande till bostadens storlek

De flesta hyresvärdar vill veta hur många personer som kommer bo i deras bostäder. Vi behöver därför fråga dig hur många personer som kommer bo med dig i bostaden du sökt. Hur många personer som får bo i varje bostad bestäms av hyresvärden.

Hos en del hyresvärdar behöver du kunna intyga antalet personer i ditt hushåll. I dessa fall kommer vi kontrollera antalet boende genom ett utdrag ur kommuninvånarregistret.

Obligatorisk visning

En del hyresvärdar har obligatoriska visningar av sina bostäder. Det betyder att du behöver närvara på visningen om du får en inbjudan. Om du själv inte kan gå på den obligatoriska visningen kan du skicka ett ombud, det vill säga en person som går istället för dig. Om varken du eller ditt ombud kommer på visningen har du inte längre möjlighet att bli föreslagen som hyresgäst för den bostaden.

Studerande eller doktorand

Om du är student eller doktorand och söker en studentbostad kontrolleras du i huvudsak på samma sätt som andra bostadssökanden. Studerande behöver däremot inte ha ett svenskt personnummer för att ha möjlighet att skriva på ett hyreskontrakt för en studentbostad. Har du sökt en vanlig bostad behövs svenskt personnummer även om du är student.

De kraven du behöver uppfylla för att få hyra en studentbostad framgår i bostadsannonsen. Kraven handlar exempelvis om hur många poäng du måste läsa varje termin. Du kan läsa mer om studentbostäder här.

Vad händer om du inte uppfyller kraven?

Om du inte uppfyller hyresvärdens krav för den bostad du anmält intresse för tas du bort från förmedlingsprocessen. Ofta är det inkomstkravet som bostadssökande inte uppfyller. Du kan undvika att gå miste om bostaden genom att noga läsa igenom hyresvärdens krav som presenteras i annonserna.

Om du väljer att inte skriva hyreskontrakt efter att vi skickat dig som hyresgästförslag till hyresvärden stängs du av från att anmäla intresse på bostäder under sex månader. Din kötid påverkas inte av detta. Du stängs även av om du bryter mot kö- och förmedlingsreglerna genom att ladda upp falska dokument. Om det finns misstanke om falska dokument blir ärendet dessutom polisanmält.

Du har alltid rätt att överklaga en bostadsförmedlares beslut om du anser att handläggningen av ditt ärende utförts felaktigt. Du kan läsa mer om klagomål och överklagan i våra kö- och förmedlingsregler.

Avslutningsvis vill vi att du ska känna till att även om vi på Uppsala Bostadsförmedlingen bedömer att du uppfyller hyresvärdens krav och skickar dig som ett hyresgästförslag, så ligger referenstagning och det slutgiltiga beslutet hos hyresvärden. Av den anledningen bör du inte säga upp ditt nuvarande hyreskontrakt innan du med säkerhet vet att du ska skriva kontrakt för den bostad du sökt. Hyresvärden kommer kontakta dig för en eventuell kontraktsskrivning efter att vi skickat dig som hyresgästförslag.