Hoppa till innehåll

Hyresvärdarnas krav

På den här sidan har vi samlat information om hyresvärdarnas krav som kan vara till hjälp för dig som bostadssökande.

Vilka är kraven?

Kraven du som bostadssökande behöver uppfylla för att bli föreslagen som hyresgäst kan delas upp i följande huvudkategorier: ålder, ekonomi, boende, hushållets storlek, och obligatorisk visning.

För att ge dig just en överblick är hyresvärdarnas kravallmänt beskrivna. Om du vill se vilka krav som gäller för en specifik hyresvärd behöver du läsa annonsen för bostaden.

Vem bestämmer kraven?

Det är hyresvärdarna som sätter kraven. Vårt uppdrag är att förmedla bostäder enligt de krav som hyresvärdarna satt. Det gör vi genom att kolla om du som bostadssökande uppfyller de satta kraven.

Hur kollar vi att hyresvärdarnas krav uppfylls?

När du hamnar på första plats för en bostad kollar vi om du uppfyller hyresvärdens krav eller inte. Du behöver visa att du uppfyller kraven genom att inkomma med de dokument vi efterfrågar. Dokumenten behöver innehålla rätt information och inkomma inom den tidsram som meddelas.

Du får alltid minst 24 timmar på dig att återkomma till oss från det att en bostadsförmedlare lämnat sina kontaktuppgifter till dig. Bostadsförmedlaren kommer antingen kontakta dig via den mejladress och det telefonnummer du angett på ”Mina sidor”. För att inkomma med efterfrågade dokument ges du alltid minst 48 timmar och som student 24 timmar, om du därefter behöver komplettera eller skicka om ett eller flera dokument kan tidsramen vara kortare.

I de fall där du har möjlighet att ta hjälp av en medsökande eller privat borgensman kollar vi den personen på samma sätt som dig som huvudsökande. Exempelvis utförs en kreditupplysning, och anställnings-och inkomstformer kollas för att se om personen uppfyller hyresvärdens krav. Vad en medsökande är beskrivs längre ner under rubriken ”Om du har möjlighet att ta hjälp av en medsökande”.

De här hyresvärdskraven kollar vi

Ålder

Du behöver vara 18 år eller äldre

För att få skriva på ett hyreskontrakt med någon av våra hyresvärdar behöver du som bostadssökande ha fyllt 18 år på inflyttningsdagen. Andra åldersgränser kan förekomma beroende på om bostaden tillhör en speciell boendetyp. Exempel på boendetyper som kan vara reserverade för vissa åldrar är ungdomsbostäder, seniorbostäder och trygghetsbostäder.

Ekonomi

Du behöver ha den årsinkomst som efterfrågas

I förmedlingsprocessen behöver vi kolla om du når upp till den årsinkomst som hyresvärden har satt för bostaden. Den exakta nivån på årsinkomsten du som bostadssökande behöver ha för att få hyra en viss bostad sätts av varje hyresvärd.

Du behöver ha en godkänd anställnings- och inkomstform

För att komma upp i årsinkomsten behöver du ha en anställnings- och inkomstform som hyresvärden godkänner. De anställnings- och inkomstformer som godkänns skiljer sig åt mellan de olika hyresvärdarna. 

Din anställnings-och inkomstform behöver sträcka sig över en förutbestämd tidsperiod

Utöver att ha en av hyresvärden godkänd anställnings- och inkomstform, behöver vi se att din anställning och inkomst sträcker sig över en viss förutbestämd tidsperiod. Denna tidsperiod kallas för granskningsperiod och är vanligtvis 6 månader från inflyttningsdatum. Det betyder att du behöver ha en godkänd anställnings-och inkomstform i exempelvis 6 månader från inflyttningsdatum. Den exakta granskningsperioden står i bostadens annons.

Om du har betalningsanmärkningar och/eller skulder

Som huvudregel godkänner hyresvärdarna inte betalningsanmärkningar, skuld eller skuldsanering. När du hamnat på första plats för en bostad gör vi därför en kreditupplysning på dig. För att vi ska kunna göra en kreditupplysning behöver du ha ett svenskt personnummer. Om du är student utan svenskt personnummer, se rubriken ”Studerande eller doktorand”.

Ett fåtal hyresvärdar kan under vissa omständigheter godkänna att du som bostadssökande har en betalningsanmärkning, skuld eller skuldsanering. 

Om du har möjlighet att ta hjälp av en medsökande

Om du inte riktigt når upp till årsinkomstkravet på egen hand, tillåter många av våra hyresvärdar att du sammanräknar inkomsten med din make/maka/sambo. Den personen kallas i sådana fall din medsökande. För att det ska vara möjligt att använda sig av en medsökande vill hyresvärdarna ofta att du som huvudsökande själv uppfyller ett förbestämt belopp av inkomstkravet. Vanligtvis behöver du själv uppfylla 50 % eller 70 % av inkomstkravet.

Ibland vill också hyresvärden att både du och din medsökande ska skriva under hyreskontraktet, eller att du och din medsökande varit folkbokförda på samma adress under en bestämd tidsperiod. Vid efterfrågan behöver den bestämda tidsperioden kunna intygas med personbevis från Skatteverket.

Om andra möjliga kombinationer än make/maka/sambo tillåts för sammanräkning av inkomst av hyresvärden, så framgår det i annonsen för bostaden. 

Har du enskild firma eller eget aktiebolag?

För bostadssökanden med enskild firma eller eget aktiebolag behöver hyresvärdarna kunna se att företaget har varit verksamt i minst 1,5 eller 2 år och haft stadigvarande intäkter. Dokumenten som vi kommer efterfråga från dig med denna inkomstform varierar mellan hyresvärdarna.

Boende

Referenser från ditt tidigare boende

Alla våra hyresvärdar vill ha referenser från ditt senaste boende. De kontaktuppgifter du behöver lämna till oss beror på hur din tidigare boendesituation sett ut, men kan exempelvis vara kontaktuppgifter till din nuvarande hyresvärd eller till lämplig person i din bostadsrättsförenings styrelse. Kontaktuppgifterna lämnas sedan vidare till hyresvärden, som i sin tur kontaktar de referenser du uppgett.

Uppsägning/försäljning av nuvarande boende

Majoriteten av hyresvärdarna godkänner inte att deras hyresgäster har dubbla boenden. Det innebär att du behöver visa att du sagt upp, inlett försäljning, eller sålt din nuvarande bostad för att få skriva kontrakt. Exakt tidpunkt för när du ska kunna uppvisa att du gjort detta varierar mellan hyresvärdarna. Det vanligaste är att uppsägning eller försäljning ska visas vid kontraktsskrivningen för den bostad du sökt.

Tänk på att du inte ska säga upp/avsluta ditt nuvarande boende innan hyresvärden kontaktat dig för en eventuell kontraktsskrivning.

Du behöver bo och folkbokföra dig på den nya adressen

För att vara aktuell för en bostad vill hyresvärdarna att du som bostadssökande ska flytta in och folkbokföra dig på den sökta bostadens adress.

För att vara säker på att du som bostadssökande tänker bo i den bostad du sökt, har flera hyresvärdar vissa begränsningar för hur långt bort ditt arbete får ligga från bostaden. Vanligen godkänns ett pendlingsavstånd om max cirka 1,5 timme eller 10 mil från den sökta bostaden.

Hushållets storlek

Antalet personer i förhållande till bostadens storlek

De flesta hyresvärdar vill veta hur många personer som kommer bo i deras bostäder. Vi behöver därför fråga dig hur många personer som kommer bo med dig i bostaden du sökt. Hur många personer man får bo i varje bostad bestäms av hyresvärden.

Hos en del hyresvärdar behöver du kunna intyga antalet personer i ditt hushåll. I dessa fall kommer vi kontrollera antalet boende genom ett utdrag ur kommuninvånarregistret.

Obligatorisk visning

En del hyresvärdar har obligatoriska visningar av sina bostäder. Det betyder att du behöver närvara på visningen om du får en inbjudan. Om du själv inte kan gå på den obligatoriska visningen kan du skicka ett ombud, alltså en person som går istället för dig. Om varken du eller ditt ombud kommer på visningen har du inte längre möjlighet att bli föreslagen som hyresgäst för den bostaden.

Studerande eller doktorand

Om du är student eller doktorand och söker en studentbostad undersöks du i huvudsak på samma sätt som andra bostadssökanden. Studerande behöver däremot inte ha ett svenskt personnummer för att ha möjlighet att skriva på ett hyreskontrakt för en studentbostad. Har du sökt en vanlig bostad behövs ett svenskt personnummer även om du är student.

De kraven du behöver uppfylla för att få hyra en studentbostad framgår i bostadens annons. Kravenhandlar exempelvis om hur många poäng du måste läsa varje termin. Du kan läsa mer om studentbostäder här.

Vad händer om du inte uppfyller kraven?

Om du inte uppfyller hyresvärdens krav för den bostad du anmält intresse för tas du bort från förmedlingsprocessen. Ofta är det inkomstkravet som bostadssökande inte uppfyller. Du kan undvika att gå miste om bostaden genom att noga läsa igenom hyresvärdens krav som presenteras i annonserna.

Om du väljer att inte skriva hyreskontrakt efter att vi skickat dig som hyresgästförslag till hyresvärden stängs du av från att anmäla intresse på bostäder under 6 månader. Din kötid påverkas naturligtvis inte av detta. Du stängs även av om du bryter mot kö- och förmedlingsreglerna genom att lämna in felaktiga dokument. Om det finns misstanke om felaktiga dokument blir ärendet dessutom polisanmält.

Du har alltid rätt att överklaga en bostadsförmedlares beslut om du anser att handläggningen av ditt ärende utförts felaktigt. Du kan läsa mer om klagomål, samt övriga kö-och förmedlingsregler här.

Avslutningsvis vill vi att du ska känna till att även om vi på Uppsala Bostadsförmedlingen bedömer att du uppfyller hyresvärdens krav och skickar dig som ett hyresgästförslag, så ligger referenstagning och det slutgiltiga beslutet hos hyresvärden. Därmed bör du inte säga upp ditt nuvarande hyreskontrakt innan du med säkerhet vet att du ska skriva kontrakt för den bostad du sökt. Hyresvärden kommer kontakta dig för en eventuell kontraktsskrivning efter att vi skickat dig som hyresgästförslag.