Hoppa till innehåll

Statistik

På denna sida kan du ta del av Uppsala Bostadsförmedlings förmedlingsstatistik. Du kan se hur många bostäder som förmedlats under åren och hur lång kötid som behövdes. Du kan även förfina din sökning genom att filtrera bland valen i toppmenyn.

Rapporterna är inbäddade från vårat externa statistikverktyg vilket innebär att det kan ta en stund för rapporterna att bli synliga. Rapporterna fungerar bäst med desktopwebbläsare, använd Chrome, Firefox eller Edge för bästa användarupplevelse. Rapporterna uppdateras veckovis och direkt under rapportvyn kan du se en begreppsförklaring.

Längst ned på sidan, under listan med begreppsförklaringar, kan du ta del av kompletterande årsrapporter i PDF-format. 

Rapport 1

Rapport 2

Begreppsförklaring

Antal förmedlade bostäder - Antalet bostäder som Uppsala Bostadsförmedling förmedlat från hyresvärd till sökande.

Köår grupperat - Antal år som den sökande varit registrerad i bostadskön när denne fick en bostad via oss.

Brytpunkten mellan köår fungerar förenklat som födelsedagar. 0 köår innebär att den sökande hade stått i kön mindre än 365 dagar. 1 köår innebär att den sökande hade stått i kön mellan 365-729 dagar osv.

Genomsnittlig kötid - Medelvärdet av summan av antalet köår delat med antalet förmedlade objekt.

Genomsnittlig månadshyra - Medelvärdet av summan av månadshyrorna delat med antalet förmedlade objekt.

Median kötid - Median kan vara ett lämpligt mått om kötiderna för förmedlade bostäder har en sned fördelning där det finns några bostäder som haft långa respektive korta kötider.  Om det förmedlats 100 bostäder med olika kötider så kan man sortera bostäderna efter kortast till längst kötid. Medianen blir då den faktiska kötiden för den 50:e bostaden i sorteringen.

Fastighetsstatus - Visar om bostaden förmedlats som nyproduktion, ombyggnation eller från det befintliga beståndet. En bostad förmedlas endast som nyproduktion vid det första förmedlingstillfället.

Boendetyp - En klassificering som anger om bostaden riktar sig till en specifik målgrupp. T.ex. student-, ungdoms- eller seniorboende.

Kontraktstyp - Anger vilken typ av kontrakt som bostaden förmedlats med. Tillsvidarekontrakt eller ett tidsbegränsat korttidskontrakt.

Kontakta info@bostad.uppsala.se om du har frågor om rapportens innehåll eller utformning.

Årsrapporter

Nedan kan du ta del av kompletterande förmedlingsstatistik i form av årsrapporter.

Detaljerad årsstatistik 2023