Hoppa till innehåll

Så fungerar det - Steg för steg

Här kan du läsa om hur det går till att söka och få en bostad genom oss.

Registrering

För att söka och få en bostad genom oss behöver du registrera dig i bostadskön.

Din kötid räknas från den tidpunkt du betalar din första köavgift. För att kunna tillgodoräkna dig din kötid från en kö som vi tar emot behöver du själv aktivt registrera dig hos oss. Om du står i flera köer som överförs till Bostadsförmedlingen är det alltid den längsta kötiden som kommer att räknas.

Det är viktigt att du uppger ditt telefonnummer och din e-postadress under Uppgifter på Mina sidor. På så sätt kan vi komma i kontakt med dig.

Köavgift

När du har registrerat dig får du möjlighet att betala din köavgift direkt med Autopay, bankkort eller med inbetalningskort.

Köavgiften är 305 kr per år och när vi har tagit emot din betalning kan du börja söka lediga bostäder. Du har 60 dagar på dig att betala avgiften från den dag du registrerade dig. Om du inte betalar inom 60 dagar förlorar du din plats i kön och blir automatiskt avregistrerad.

Intresseanmälan

Du behöver själv bevaka utbudet av lediga bostäder som publiceras på vår webb.

När du hittar en bostad som du vill ha behöver du först logga in för att kunna anmäla intresse för den. Din anmälan sorteras sedan i turordning efter din kötid. Det är din placering i kön som avgör om du går vidare till nästa steg.

Du kan anmäla intresse för flera bostäder samtidigt. När du anmäler intresse för en bostad är det viktigt att du läser igenom annonsen och kollar att du uppfyller de krav som hyresvärden ställer. Läs gärna igenom kö- och förmedlingsreglerna innan du anmäler intresse för en bostad.

Passa på att redan vid intresseanmälan uppdatera dina uppgifter på Mina sidor under Uppgifter & Inkomster. Du kan även ladda upp de dokument som efterfrågas under Intyg & Dokument. Förmedlingsprocessen går snabbt framåt och du behöver själv hålla dig uppdaterad om när du behöver lämna svar till oss om du har blivit erbjuden visning. Uteblivet svar betyder ett nej och du tas då bort ur förmedlingsprocessen.

Visning

Om du är en av dem med längst kötid när publiceringstiden har gått ut blir du, i de fall visning erbjuds, inbjuden till en visning av bostaden.

När du har fått visningsinbjudan behöver du inom ett dygn lämna ditt svar på Mina sidor om du kan komma eller inte. I de fall visning erbjuds är det viktigt att du går på visningen för att kunna ta ställning till om du vill tacka ja eller nej till bostaden. Uteblivet svar betyder ett nej och du tas då bort ur förmedlingsprocessen.

Vissa hyresvärdar har som kriterium att personen som lämnas som hyresgästförslag har varit på visningen. Om det finns ett kriterium på att närvara vid visningen framgår det i inbjudan. 

För de bostäder där hyresvärden inte har som kriterium att du går på visningen kan du välja att vara kvar i förmedlingsprocessen utan att gå på visningen. Trots att du inte varit på visningen behöver du ett dygn efter visningstiden bekräfta att du vill ha bostaden. Det gör du på Mina sidor.

Svar

Om visning erbjudits behöver du meddela oss inom ett dygn efter visningen om du vill ha bostaden eller inte.

Det gör du genom att logga in på Mina sidor och svara ja eller nej inom ett dygn efter visningen. I de fall ingen visning har erbjudits, eller om du fått ta del av en digital visning, har du två dygn på dig att lämna ditt svar. Om du har längst kötid av de som svarat ja kommer vi att kontakta dig. Tänk på att uppdatera dina kontaktuppgifter så att vi kan nå dig.

För att kunna tacka ja till en bostad behöver du styrka att du uppfyller de krav som hyresvärden ställer. Först fyller du i dina uppgifter under Uppgifter & Dokument och sedan laddar du upp de dokument som efterfrågas under Intyg & Dokument.

Om du svarar ja

Blir du först i kön på flera bostäder samtidigt kontaktar vi dig och du behöver då välja vilken bostad du vill ha. Därefter tas dina övriga intresseanmälningar bort.

Om du inte går att nå eller inte återkopplar inom angiven tidsram kommer du att tas bort från den aktuella bostaden.

Om du svarat ja till en bostad men väljer att undvika kontraktsskrivning, alternativt om du inkommit med felaktiga dokument, blir du avstängd från att anmäla intresse på bostäder under 6 månader.

Om du svarar nej

Om du svarar nej till en bostad efter visning tas du bort från förmedlingsprocessen. Att svara nej påverkar inte din kötid eller dina övriga intresseanmälningar.

Kontroll

Tiden för kontroll kan variera beroende på antal sökande, din plats i kön och inflyttningsdatum.

Vi kontrollerar att du uppfyller de krav hyresvärden ställer för bostaden genom att granska de uppgifter du lämnat och de dokument du laddat upp.

Kontrakt

När vi har kontrollerat att du uppfyller hyresvärdens krav lämnar vi över dina uppgifter som ett hyresgästförslag till hyresvärden. Hyresvärden gör sedan det slutgiltiga godkännandet och tar kontakt med dig för att teckna hyreskontrakt.

Din kötid i vår bostadskö nollställs från det datum då du tillträder din nya bostad. Undantag är hyreskontrakt för studentbostäder och korttidskontrakt, då behåller du din kötid.

Förmedlingsavgift

När ditt hyreskontrakt är påskrivet behöver du betala en förmedlingsavgift.

När du skrivit på ditt hyreskontrakt ska du betala en förmedlingsavgift. Du kan välja att betala direkt på Mina sidor eller via inbetalningskort.

Förmedlingsavgiften är för närvarande 1 000 kronor, med undantag för studentbostäder. Förmedlingsavgiften för studentbostäder är 625 kronor.

Du som tecknar ett tidsbegränsat hyreskontrakt, behöver inte betala förmedlingsavgift.

Kö- och förmedlingsregler

Bostadsförmedlingens köregler omfattar grundregler för bostadskön, kötider och köavgifter.

Läs våra kö- och förmedlingsregler