Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsredogörelse

Uppsala Bostadsförmedling står bakom den här webbplatsen. Vi vill att den ska vara tillgänglig för alla att ta del av. Den här sidan beskriver hur bostad.uppsala.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, samt eventuella kända brister i tillgängligheten.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från bostad.uppsala.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss.

E-post: info@bostad.uppsala.se
Telefon: 0771-71 00 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Innehåll som inte är tillgängligt

Problem vid användning utan synförmåga

 • Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda för att fungera med skärmläsare.
 • Läsordningen kan vara fel i PDF-dokument.
 • Det finns brister i uppmärkningen och i koden på webbplatsens sidor.
 • Vi saknar i vissa fall texter som beskriver bilderna på webbplatsen.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda för att fungera med skärmläsare.
 • Läsordningen kan vara fel i PDF-dokument.
 • Vissa delar av våra webbsidor har otillräckligt kontrast.
 • Det kan på vissa ställen vara svårt att se vilka element som har tangentbordsfokus.
 • Det finns brister i uppmärkningen och i koden på webbplatsens sidor.
 • Vi saknar i vissa fall texter som beskriver bilderna på webbplatsen.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Delar av vår webb är inte anpassad för att navigeras med hjälp av tangentbord.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Delar av vår webb är inte anpassad för att navigeras med hjälp av tangentbord.
 • Vi saknar i vissa fall texter som beskriver bilderna på webbplatsen.

Hur har vi testat webbplatsen?

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av bostad.uppsala.se.

Senaste bedömningen gjordes den 18 december 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 10 februari 2021.

Planerade åtgärder

Vi arbetar just nu med att se över och förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Denna sida kommer att uppdateras i takt med att arbetet fortlöper.