Hoppa till innehåll

Året som gick 2023 – ett rekordår!

01 januari 2024

Under 2023 har vi förmedlat över 8 000 bostäder, vilket är en ökning med nästan 10% sedan 2022. Dessutom hade kötiderna sjunkit med 8% från 2022 och vi fortsatte utveckla vår tjänst för en enklare väg till bostad.

Förmedlade bostäder

Redan under första kvartalet 2023 passerade vi en ny milstolpe när vi nådde 40 000 förmedlade bostäder sedan starten 2016. Efter årsskiftet kunde vi också konstatera att 2023 blev ett rekordår sett till det totala antalet förmedlade bostäder. Över 8 000 bostadssökande fick en bostad genom oss, vilket är en ökning med nästan 10% från 2022.

Majoriteten av bostäderna som förmedlades var vanliga bostäder, nämligen 5 200. Under året förmedlades även 2 418 studentbostäder, 350 ungdomsbostäder, 169 seniorbostäder och 6 kollektivbostäder. Bland de förmedlade bostäderna var 1 217 nyproducerade hyresbostäder och 247 ombyggda bostäder. 6 679 av de förmedlade bostäderna kom från det befintliga beståndet.

Rekordår för nyproduktion

Sammanlagt hade förmedlade nyproducerade bostäder ökat med 25% från 2022. Framför allt hade vi förmedlat fler nyproducerade bostäder Enköping där antalet förmedlade nyproducerade bostäder femdubblats.

Förmedlade bostäder i Regionen

Vårt mål är att säkerställa en effektiv hyresrättsmarknad och kunna erbjuda bostäder i hela regionen. Under 2023 förmedlades 8 143 bostäder i Uppsalaregionen. I Enköping förmedlades 806 bostäder och i den tredje största kommunen (sett till antalet förmedlade bostäder), Knivsta, förmedlades 265 bostäder. Dessutom har bostäder förmedlats i Håbo, Heby, Sigtuna, Tierp och Täby.

Kartan visar hur det såg ut i övriga regionen.

Sänkta förmedlingsavgifter

Bostadsförmedlingens styrelse valde att sänka förmedlingsavgiften från och med 1 april 2023. Studentbostädernas förmedlingsavgift sänktes från 625 kronor till 500 kronor och förmedlingsavgiften för övriga bostäder sänktes från 1000 kronor till 800 kronor. De som söker bostad med korttidskontrakt behöver inte betala någon förmedlingsavgift.

- Vi vill sänka tröskeln för grupper som har det svårt att ta sig in på bostadsmarknaden och de nya avgifterna är ett steg i rätt riktning. Vi ser även positivt på att fortsätta kunna hålla en lägre avgiftsnivå för studenter som i genomsnitt flyttar oftare än andra bostadssökande, berättade Anna Bergström, styrelseordförande på Uppsala Bostadsförmedling när beslutet kom.

Rekordkorta kötider

Under 2023 kunde vi se att mediankötiderna minskat med 8% från föregående år. Det motsvarar en minskning med ungefär 2–3 månader. Hälften av våra bostäder förmedlades till sökande med kortare än tre års kötid och hela 24% av våra sökande fick en bostad med mindre än ett års kötid. 68% av de som skrev kontrakt på en nyproduktionsbostad hade en kötid på 0-2 års kötid. För seniorer hade 51% lika kort kötid.

Den största andelen bostäder som gick till personer med kort kötid var studentbostäder. Nästan hälften (44%) av bostäderna vi förmedlade till studenter gick till personer med en kötid på 0-2 år. Faktum är att många av våra bostäder förmedlas till sökande med relativt kort kötid. Av de 5 200 vanliga bostäder som förmedlades gick 1 916 (37%) bostäder till sökande med en kötid på 0-2 år.

Med hjälp av vår statistikrapport kan du själv filtrera och ta fram statistik för specifika områden och bostadstyper. 

Vi fortsätter utvecklas digitalt

Under året har vi fortsatt utveckla vår digitala tjänst för att ni som söker bostad via oss ska få en så enkel och bra användarupplevelse som möjligt. Blanda annat har vi:

Förnyat våra annonser

I oktober introducerade vi en ny design på våra bostadsannonser. Några av förbättringarna var en snyggare design, tydligare visning av bilder och förtydligande av hyresvärdarnas krav.

Lanserat vår nya tjänst Digital inkomstverifikation

I november introducerade vi vår nya tjänst Digital inkomstverifikation för en lättare väg till bostad. Genom att ansluta sig till Digital inkomstverifikation på Mina sidor automatiseras hanteringen av lönespecifikationer och andra intyg som stärker inkomst vilket gör att du snabbare kan komma vidare i vår förmedlingsprocess. Hittills har 834 personer anslutit sig till tjänsten.

Läs mer om Digital inkomstverifikation här. 

 

Snabbfakta 2023 (2022 inom parentes)

Förmedlade bostäder: 8 143 (7 428)
Vanliga bostäder: 5 200 (4 497)
Studentbostäder: 2 418 (2 464)
Ungdomsbostäder: 350 (300)
Seniorbostäder: 169 (157)
Kollektivbostäder: 6 (10)

Mediankötid: 3 år (3,2 år)
Vanliga bostäder: 3,5 år (4,0 år)
Studentbostäder: 2,3 år (2,3)
Ungdomsbostäder: 3,1 år (3,7 år)
Seniorbostäder: 3,2 år (4,2 år)
Kollektivbostäder: 0,8 år (1,9 år)

Andel bostäder förmedlade till sökande med 0-2 års kötid 2023 (2022):
Vanliga bostäder: 37% (29%)
Studentbostäder: 44% (45%)
Ungdomsbostäder: 39% (32%)
Seniorbostäder: 44% (34%)