Hoppa till innehåll

Bostadsåret 2023 - här finns all statistik!

16 februari 2024

Nu kan du läsa vår årsberättelse och detaljerad statistik för 2023. Utöver förmedlingsstatistik, information om kötider och fördjupad kunskap om bostadskön, kan du också få inblick i vårt dagliga arbete och vilka uppgraderingar förmedlingstjänsten genomgått under året.

Under 2023  lyckades vi uppnå flera milstolpar och sätta flertalet rekord. Bland annat förmedlades rekordmånga bostäder - hela 8 143. Här är några av de insikter vi fått om bostadsåret 2023.

Kortare kötider än vad många tror

Aldrig förr har kötiderna varit så korta som under 2023. Under året fick 24 % av våra sökande en bostad med mindre än ett års kötid. Det är dubbelt så hög andel jämfört med 2018 och 4 procentenheter bättre än 2022. Även den genomsnittliga- och mediankötiden sjönk under året. Analys till varför kötiderna sjunker hittar du i bostadsåret 2023 på sida 22.

En ung bostadskö

Av alla registrerade i bostadskön är hela 52 % mellan 16–34 år. Den unga kön kan delvis förklaras med att Uppsala är en utpräglad studentstad, men också med att unga står i bostadskön som ett sätt att hitta en trygg boendeform. En annan förklaring till åldersfördelningen i bostadskön kan vara att vi inte nått ut med vikten av att stå i bostadskön till andra målgrupper. Lär känna bostadskön ännu bättre på sidorna 10,11 och 29 i bostadsåret 2023.

Rekordår för nyproduktion

Trots tvärnit i byggbranschen blev 2023 ett rekordår sett till antalet förmedlade nyproducerade bostäder. Totalt förmedlades 1 217 nybyggda bostäder från 26 olika projekt, att jämföra med 971 stycken 2022. Bostadsförmedlingen räknar med att antalet förmedlade bostäder i nyproduktion kommer att sjunka först i början av 2025. Läs mer om nyproduktion på sidorna 6–7 i bostadsåret 2023.

Ta del av Bostadsåret 2023 och den Detaljerade statistiken 2023 i sin helhet genom att klicka på de rosa rutorna nedanför.

Bostadsåret 2023

Detaljerad statistik 2023

Statistik från tidigare år finns här på vår statistiksida.