Hoppa till innehåll

Allt fler får studentbostad med kort kötid

22 augusti 2022

Terminsstarten närmar sig och med det ökar även söktrycket på studentbostäderna. Att få en studentbostad i samband med terminsstart kan vara svårt, men för dig som söker under våren är det desto enklare. Hittills under 2022 kan vi även se att en allt större andel av studentbostäderna förmedlas till sökande med kort kötid.

Flygbild över domkyrkan och centrala Uppsala

Under perioden januari – juli 2022 förmedlades 1 598 studentbostäder via oss på Bostadsförmedlingen. Hälften av dessa bostäder förmedlades till sökande som endast varit registrerade i bostadskön 0-1 år. Under samma period 2021 förmedlades något färre studentbostäder (1 423) och av dessa gick 38 procent till sökande inom samma kötidsintervall. Med andra ord växer både antalet och andelen studentbostäder som förmedlas till sökande med relativt kort kötid.

- Det är en positiv trend som visar att situationen blir bättre för dig som söker studentboende. Framförallt kan det gå väldigt snabbt att få ett korttidskontrakt från det att du registrerar dig i bostadskön, säger Tala Raha, chef marknad och kommunikation på Bostadsförmedlingen.

Efterfrågan varierar över året

I samband med terminsstart är efterfrågan på studentbostäder som allra högst. Söktrycket innebär att de studentbostäder som finns tillgängliga ofta kräver en längre kötid jämfört med andra tider på året. I juli förmedlades 234 studentbostäder och varje bostad hade i genomsnitt 127 intresseanmälningar. I mars förmedlades 214 studentbostäder med i genomsnitt 40 intresseanmälningar per bostad.

Enklast att få studentboende under våren

Sett till de senaste åren är de enklast att få en studentbostad under våren, framförallt under perioden februari-april. Under februari-april förmedlades 584 studentbostäder varav strax över hälften gick till sökande med 0-1 års kötid. När du får en studentbostad via Bostadsförmedlingen behåller du även din kötid. På så sätt blir det enklare att få en vanlig bostad när studierna är avklarade, samtidigt som du kan göra bostadskarriär och byta studentbostad under studietiden.

- Om du har kort kötid kan det vara svårt att få tag i din drömbostad redan vid terminsstart. Genom att börja i till exempel ett korridorsrum eller en bostad med korttidskontrakt kommer du på sikt kunna byta upp dig till en egen studentlägenhet med den kötid du hunnit samla på dig, säger Tala Raha.

Kötider senaste 12 månaderna

Antal studentbostäder som förmedlats till sökande med:

0-1 års kötid: 1 049
2-3 års kötid: 876
4-5 års kötid: 398
6-9 års kötid: 203
Mer än 10 års kötid: 35