Hoppa till innehåll

Året som gick - en summering av 2021

20 januari 2022

Sedan starten 2016 har varje årssummering innehållit en återkommande detalj. Nämligen att vi lyckats förmedla fler bostäder än vad vi gjorde året innan. 2021 var inte annorlunda och de 7 098 bostäder som förmedlades innebar en ökning med 353 förmedlade objekt jämfört med 2020.

Ökningen berodde främst på de 4 222 vanliga bostäder som förmedlades vilket innebar över 500 fler än året innan. Även antalet förmedlade ungdoms- och seniorbostäder ökade samtidigt som vi förmedlade något färre studentbostäder. Att antalet förmedlade studentbostäder minskade kan delvis förklaras med att vi under 2020 förmedlade 133 nybyggda studentbostäder tack vare Uppsalahems projekt Dansmästaren i Rosendal. Under 2021 förmedlade vi även 27 kollektivbostäder i Sveafastigheters nyproduktionsprojekt Rudbeckia.

Antal förmedlade bostäder 2021 (2020 inom parentes)

Vanliga bostäder: 4 222 (3 688)
Studentbostäder: 2 386 (2 659)
Ungdomsbostäder: 314 (281)
Seniorbostäder: 149 (85)
Kollektivbostäder: 27 (2)

En effektivare förmedlingsprocess

Vårt förmedlingsarbete utgår från att göra vägen till bostad så enkel som möjligt för dig som bostadssökande. Under åren har vi samlat på oss kunskap och erfarenheter som inneburit att vi med tiden kunnat förbättra delar av förmedlingsprocessen. I oktober lanserade vi vår effektiviserade förmedlingsprocess där en förbättring är att intyg samlas in tidigare i processen. Att intygen laddas upp i ett tidigare skede bidrar till att tiden från intresseanmälan till ett tecknat hyreskontrakt kortas ner.

En annan förändring är att du som medsökande på en bostad numera behöver registrera dig som medsökande på vår webb. Den medsökande ansvarar själv för att ladda upp sina respektive intyg, och för att kunna söka en bostad ihop behöver huvudsökande och medsökande koppla ihop sig via Mina sidor.

Kötider

Hur lång kötid som behövs för en specifik bostad avgörs av hur många andra som sökt bostaden, samt hur lång kötid de sökande har. När en person med väldigt lång kötid får en bostad via oss kan detta resultera i att den genomsnittliga kötiden för en viss bostadstyp eller ett område dras upp, vilket i sin tur leder till att de genomsnittliga kötiderna inte alltid speglar verkligheten.

Av de 4 222 vanliga bostäderna som förmedlades räckte en kötid på 0-2 år i 38 procent av fallen. 16 procent av de som fick en vanlig bostad under förra året hade en kötid på 3-4 år och 12 procent hade en kötid på 5-6 år.

Sett till studentbostäderna var det en större andel som förmedlades till sökande med kort kötid. Av de 2 386 sökande som fick en studentbostad under 2021 hade 54 procent en kötid på 0-2 år. 26 procent hade en kötid på 3-4 år och 12 procent hade varit registrerade i kön 5-6 år.

14 nya hyresvärdar och 30 000 förmedlade bostäder

Att fler och fler hyresvärdar väljer att samarbeta med oss bidrar till att vi kan hjälpa allt fler bostadssökande hitta sitt nya hem. Under året som gick inledde vi samarbete med hela 14 nya hyresvärdar. Tack vare hyresvärdarnas utspridda bostadsbestånd kan du som bostadssökande numera söka boende i samtliga av länets åtta kommuner via oss.

Glädjande är även att vi i december förra året passerade milstolpen 30 000 förmedlade bostäder. Att vi nått dit är mycket tack vare vårt växande hyresvärdssamarbete och tack vare dig som låter oss hjälpa dig på vägen mot din nya bostad.