Hoppa till innehåll

Bra läge för dig som söker studentboende

23 februari 2022

Söktrycket och efterfrågan på studentbostäder varierar över året och generellt sett är söktrycket som lägst under perioden februari-april. Detta är en trend som verkar hålla i sig även i år. Under februari har vi vid flertalet tillfällen ompublicerat studentbostäder i brist på sökande.

- Den här tiden på året är ett bra läge för alla studenter i behov av en studentbostad. De flesta söker studentboende i samband med terminsstart vilket leder till att konkurrensen ökar under de perioderna. Färre sökande under februari och en period framåt innebär att det går att få en studentbostad med väldigt kort kötid, säger Tala Raha, chef Marknad och Kommunikation på Bostadsförmedlingen.

Framförallt är det studentbostäder med så kallade korttidskontrakt som har svårt att locka sökande. Anledningen till att bostäderna förmedlas med korttidskontrakt är att de på sikt kommer renoveras eller byggas om. Det är inte ovanligt att den planerade renoveringen ligger längre fram i tiden och fram till dess löper hyresavtalet en månad i taget med en kalendermånads ömsesidig uppsägningstid. Vad gäller Uppsalahems studentbostäder på Rackarbergsgatan kan du ta del av den preliminära tidsplanen för de kommande renoveringarna på Uppsalahems hemsida.

- Oavsett om bostaden förmedlas med korttids- eller tillsvidarekontrakt behåller du din kötid när du får ett studentboende via oss. När det är korttidskontrakt betalar du heller inte någon förmedlingsavgift. Tack vare det kan studenter med kort kötid relativt enkelt få en bostad för att på sikt kunna byta upp sig, säger Tala Raha.

Hittills under 2022 har Bostadsförmedlingen förmedlat 445 studentbostäder varav 99 med korttidskontrakt. 123 av de förmedlade bostäderna var korridorsrum och 322 var lägenheter. Under 2021 förmedlades totalt 2 386 studentbostäder via Uppsala Bostadsförmedling.

Se alla lediga studentbostäder