Hoppa till innehåll

Året som gick - Statistik från 2022

17 januari 2023

Året som gick resulterade i 7 428 förmedlade bostäder vilket innebar en ökning på strax över 300 bostäder jämfört med 2021. I kombination med detta sjönk den genomsnittliga kötiden och fler bostäder förmedlades till sökande med kort kötid.

Förmedlade bostäder

Av bostäderna som förmedlades var majoriteten vanliga bostäder (4 497). Under året förmedlades även 2 464 studentbostäder, 300 ungdomsbostäder, 157 seniorbostäder och 10 kollektivbostäder. Bland de förmedlade bostäderna fanns 971 nyproducerade hyreslägenheter och 218 ombyggda bostäder. 6 239 av de förmedlade bostäderna kom från det befintliga beståndet.

Fördelat per kommun förmedlades 6 549 bostäder i Uppsala. I Enköping förmedlades 547 bostäder och i den tredje största kommunen sett till antalet förmedlade bostäder, Knivsta, förmedlades 194 bostäder.

Förmedlade bostäder och boendetyper per kommun

Uppsala - 6 549 bostäder

Vanliga bostäder (3 727), Studentbostäder (2 464), Ungdomsbostäder (239), Seniorbostäder (109), Kollektivbostäder (10)

Enköping - 547 bostäder

Vanliga bostäder (438), Ungdomsbostäder (61), Seniorbostäder (48)

I resterande kommuner förmedlades uteslutande vanliga bostäder:

Knivsta (194), Håbo (108), Tierp (22), Norrtälje (5), Östhammar (1), Heby (1), Sigtuna (1)

Kötider

Den genomsnittliga kötiden för att få en vanlig bostad under 2022 var 5,5 år. För student- och ungdomsbostäder var den 2,8 respektive 3,5 år. Längst genomsnittlig kötid hade seniorbostäderna med 7,8 år.

Ett annat sätt att betrakta kötider är att titta på hur många bostäder som faktiskt förmedlats till sökande med olika kötidsintervall. Av de 4 497 vanliga bostäderna som förmedlades gick 1 784 bostäder till sökande med en kötid på 0-2 år. Sett till studentbostäder var det en ännu större andel som fick en bostad med kötid på 0-2 år, 1 528 av 2 464.

Hur lång kötid som behövs för att få en bostad varierar beroende på faktorer som storlek, hyra och kommun/område. Med hjälp av vår statistikrapport kan du själv filtrera och ta fram statistik för specifika områden och bostadstyper.

Snabbfakta 2022 (2021 inom parentes)

Förmedlade bostäder: 7 428 (7 094)
Vanliga bostäder: 4 497 (4 219)
Studentbostäder:
2 464 (2 386)
Ungdomsbostäder:
300 (313)
Seniorbostäder:
157 (149)
Kollektivbostäder:
10 (27)

Genomsnittlig kötid: 4,6 år (4,9 år)
Vanliga bostäder: 5,5 år (5,7 år)
Studentbostäder:
2,8 år (3,0)
Ungdomsbostäder:
3,5 år (3,5 år)
Seniorbostäder:
7,8 år (7,5 år)
Kollektivbostäder:
2,9 år (1,9 år)

Andel bostäder förmedlade till sökande med 0-2 års kötid:
Vanliga bostäder: 40% (38%)
Studentbostäder:
62% (54%)
Ungdomsbostäder:
42% (48%)
Seniorbostäder:
42% (35%)