Hoppa till innehåll

Den 1 april sänker vi förmedlingsavgiften

02 mars 2023

Tidigare i år beslutade Bostadsförmedlingens styrelse att nya förmedlingsavgifter kommer gälla från den 1 april 2023. Förmedlingsavgiften för studentbostäder sänks till 500 kronor samtidigt som förmedlingsavgiften för övriga bostäder sänks till 800 kronor.

- Att sänka förmedlingsavgifterna är möjligt tack vare att Bostadsförmedlingen, som är ett icke-vinstdrivande kommunalt bolag, har ökat sina intäkter och utvecklat en bättre ekonomi. Vi vill sänka tröskeln för grupper som har det svårt att ta sig in på bostadsmarknaden och de nya avgifterna är ett steg i rätt riktning. Vi ser även positivt på att fortsatt kunna hålla en lägre avgiftsnivå för studenter som i genomsnitt flyttar oftare än andra bostadssökande, säger Anna Bergström, styrelseordförande på Uppsala Bostadsförmedling

Till skillnad från den årliga köavgiften är förmedlingsavgiften en avgift som du endast betalar i samband med att du skriver kontrakt för en bostad via oss. Styrelsebeslutet gör gällande att förmedlingsavgiften för samtliga bostäder, exklusive studentbostäder och korttidskontrakt, sänks från 1 000 kronor till 800 kronor. Samtidigt sänks förmedlingsavgiften för studentbostäder från 625 kronor till 500 kronor. Du som tecknar kontrakt för en bostad som saknar besittningsskydd, t.ex. en bostad med korttidskontrakt, behöver inte betala någon förmedlingsavgift.

Kö- och förmedlingsavgifterna utgör Bostadsförmedlingens inkomstkälla och tack vare att antalet registrerade personer i bostadskön vuxit möjliggörs en sänkning av förmedlingsavgiften. Ytterligare en faktor bakom sänkningen är att de långvariga kostnadseffektiviseringar som uppstått i och med Bostadsförmedlingens samarbete med den regionala bostadsförmedlingen i Skåne – Boplats Syd.

- Genom att dela system och administrativa funktioner med en annan bostadsförmedling har vi kunnat dra ner på kostnaderna i bolaget. De sänkta kostnaderna i kombination med att fler personer registrerar sig i bostadskön leder till att vi kan fortsätta arbeta för att hitta en så rimlig avgiftsnivå som möjligt, säger Anna Bergström.

De nya avgifterna gäller alla bostäder som publiceras från 1 april och framåt.