Hoppa till innehåll

Förmedlingsstatistik från april

03 maj 2023

Under april månad förmedlade Bostadsförmedlingen bostäder till 607 bostadssökande i fem olika kommuner. Antalet bostäder som förmedlades sjönk med cirka 11 procent jämfört med föregående månaden.

Bostäderna som förmedlades under april bestod av 67 procent vanliga bostäder och 27 procent studentbostäder. Resterande sex procent var ungdoms- och seniorbostäder. 513 av bostäderna fanns i det befintliga beståndet, 90 var nyproduktion och fyra var helt eller delvis ombyggda bostäder.

Sett till boendetyper förmedlades 405 vanliga bostäder, 163 studentbostäder, 24 ungdomsbostäder och 15 seniorbostäder. Av de förmedlade bostäderna låg majoriteten i Uppsala kommun (320). I övrigt förmedlades 60 bostäder i Enköping, 23 i Knivsta, en i Håbo och en i Tierp.

Kötider 

Totalt 142 vanliga bostäder förmedlades till sökande med 0-1 års kötid och ytterligare 60 vanliga bostäder förmedlades till sökande med 2-3 års kötid. Sett till studentbostäder förmedlades 58 bostäder till sökande med 0-1 års kötid och ytterligare 60 bostäder till sökande med 2-3 års kötid.

Cirka 45% av alla bostäder som förmedlades under april gick till sökande med en kötid på 0-2 år vilket innebär en sänkning med 3 procent jämfört med de tre månaderna innan. 

Andelen bostadsvisningar ökar

En positiv trend vi har noterat är att andelen visningar i april ökat med 17% jämfört med samma månad 2022. På ett år så har andelen fysiska visningar ökat från 30% till 47%.

 

Julian Bratt Svedberg

Nyheten är skriven av Julian som gjorde praktik på Bostadsförmedlingen i slutet av april till början av maj 2023.